УПИС УЧЕНИКА

ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

Економско-трговинска школа

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3–5,

Тел: 019/421-932 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.etszajecar.edu.rs

 ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

ZAZA SB 4L05S . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР.........................................30 /0/.....4 ГОД....................................

ZAZA SB 4L10S . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР.................30 /0/.....4 ГОД....................................

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

ZAZA SB 3K06S . . .ТРГОВАЦ..........................ДУАЛНО.................30 /0/.....3 ГОД....................................

ZAZA SB 3K07S . . .КОНОБАР.........................ДУАЛНО.................15 /0/.....3 ГОД....................................

ZAZA SB 3K08S . . .КУВАР..............................ДУАЛНО.................15 /0/.....3 ГОД.....................................

ZAZA SB 4K14S . . .ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР ............ДУАЛНО.................30 /0/.....4 ГОД