Knjeginje Ljubice 3

        19000 Zaječar

        Telefon: 019/421-932

Ekonomsko-trgovinska škola u Zaječaru osnovana je 1946. godine. Preteča ove škole bila je predratna Trgovačka Akademija. Danas je to savremena škola koja svojim učenicima pruža veoma kvalitetno obrazovanje. O tome vrlo profesionalno vode računa profesori ove škole. Prate se aktuelni trendovi u obrazovanju, vodi se računa o stručnom usavršavanju, kao i o savremenim nastavnim sredstvima kako bi nastava bila na što višem nivou.

Pažljivo biranje kvalitetnog nastavnog kadra, dobra komunikacija sa učenicima i njihovim roditeljima izdvaja ovu školu i čini je posebnom. Kao najstarija srednja stručna škola u regionu, nametnula se i veoma dobrim obrazovanjem svojih učenika. Mnogi od njih nastavljaju dalje školovanje na višim školama i fakultetima širom zemlje. Jedan deo njih ostaje na srednjoškolskom obrazovanju, koje im takođe, omogućava uspešan rad i dobru egzistenciju.

  

Joomla! Debug Console

Sesija

Informacije profila

Iskorišćenost memorije

Upiti baze podataka