I razred


           - Opšteobrazovni 
predmeti: 

           1.      Srpski jezik i književnost

 2.      Engleski jezik

 3.      Istorija

 4.      Fizičko vaspitanje

 5.      Matematika

 6.      Računarstvo i informatika

 7.      Ekologija

 8.      Hemija

 9.  Građansko vaspitanje/Verska nasatava 

 

- Stručni predmeti: 

10.   Osnovi ekonomije

11.  Poslovna ekonomija

12.  Računovodstvo

13.  Savremena poslovna korespondencija

II razred

 1.      Srpski jezik i književnost

 2.      Strani jezik

 3.      Istorija

 4.      Fizičko vaspitanje

 5.      Matematika

 6.      Osnovi ekonomije

 7.      Poslovna ekonomija

 8.      Računovodstvo

 9.  Komercijalno poznavanje robe

10.  Ekonomska geografija

11.  Savremena poslovna korespondencija

III razred

 1.      Srpski jezik i književnost

 2.      Strani jezik

 3.      Sociologija

 4.      Fizičko vaspitanje

 5.      Matematika

 6.      Osnovi ekonomije

 7.      Poslovna ekonomija

 8.      Računovodstvo

 9.      Poslovna informatika

10.  Statistika

11.  Ustavno i privredno pravo

12.  Monetarna ekonomija i bankarstvo

 

IV razred

 

 1.      Srpski jezik i književnost

 2.      Strani jezik

 3.      Fizičko vaspitanje

 4.      Matematika

 5.      Osnovi ekonomije

 6.      Poslovna ekonomija

 7.      Poslovna informatika

 8.      Monetarna  ekonomija i bankarstvo

 9.      Računovodstvo

10.  Ustavno i privredno pravo

11.  Statistika

12.  Marketing

Nastavni plan

Nastavnim programom za obrazovni profil ekonomski tehničar predviđeni su predmeti kojima se stiču neophodna stručna znanja iz ekonomije, organizacije i menadžmenta preduzeća. Takođe se kroz razne opšte obrazovne predmete stiču opšta znanja i opšta kultura.