Knjeginje Ljubice 3

        19000 Zaječar

        Telefon: 019/421-932

 

I razred

 

1.      Srpski jezik i književnost

2.      Strani jezik

3.      Fizičko vaspitanje

4.      Matematika

5.      Geografija

6.      Istorija

7.      Računarstvo i informatika

8.  Biologija

9.  Principi ekonomije

    10.  Računovodstvo

    11.  Finansijsko poslovanje

    12.  Kancelarijsko poslovanje

    13.  Poslovna ekonomija


II razred

 

1.      Srpski jezik i književnost

2.      Strani jezik

3.      Fizičko vaspitanje

4.      Matematika

5.      Istorija

6.  Principi ekonomije

7.  Računovodstvo

8.  Finansijsko poslovanje

9.  Kancelarijsko poslovanje

    10.  Poslovna ekonomija

    11.  Poslovna informatika

    12.  Pravo

    13.  Finansijsko računovodstvena obuka


III razred

 

1.      Srpski jezik i književnost

2.      Strani jezik

3.      Fizičko vaspitanje

4.      Matematika

5.  Likovna kultura

6.  Računovodstvo

7.  Finansijsko poslovanje

8.  Poslovna ekonomija

9.  Pravo

    10.  Finansijsko računovodstvena obuka

    11.  Javne finansije

    12.  Nacionalna ekonomija


IV razred

 

1.      Srpski jezik i književnost

2.      Strani jezik

3.      Fizičko vaspitanje

4.      Matematika

5.      Sociologija sa pravima građana

6.   Računovodstvo 

7.   Finansijsko poslovanje

8.   Finansijsko računovodstvena obuka

9.   Statistika

    10.   Preduzetništvo

    11.   Revizija

Nastavni plan

Finansijski administratori će znati i umeti da:

 • poštuju i primenjuju pravne propise i standarde u oblasti finansija i računovodstva; 
 • obavljaju različite administrativne poslove;
 • poznaju i primenjuju mere fiskalne politike;
 • samostalno obavljaju poslove platnog prometa;
 • poznaju i primenjuju postupak izrade bilansa;
 • knjigovodstveno obuhvataju dužničko-poverilačke odnose;
 • evidentiraju poslove sa inostranstvom (uvoz i izvoz);
 • obračunavaju zarade, porez i doprinos na zarade;
 • obračunavaju i knjiže amortizaciju;
 • poštuju i primenjuju načela poslovne i službene tajne;
 • prezentuju informacije internim i eksternim korisnicima;
 • arhiviraju dokumenta.
 • sastavlja i štampa izveštaje o troškovima poslovanja;
 • prosleđuje dokumenta u finansijsko knjigovodstvo na knjiženje; 

Joomla! Debug Console

Sesija

Informacije profila

Iskorišćenost memorije

Upiti baze podataka